Zalo

Phiếu yêu cầu thiết kế

Cài APP để dùng thường xuyên, thuận tiện cho điện thoại :

  1. Mở link sau bằng trình duyệt Chrome : https://mobileapp.glideapp.io
  2. Chọn thông báo " Cài đặt hiển thị trang chủ " để cài App
  3. Điện thoại của bạn sẽ có Icon  trên trang chủ là thành công !

Bước 1/4

Tải bản vẽ mặt bằng ( đính kèm ảnh chụp thực tế của công trình để có thiết kế chính xác hơn, có thể chọn nhiều file cùng lúc) *:

Vui lòng chọn file đính kèm theo định dạng zip, rar, xls, doc, ppt, pps, pdf, jpeg, jpg, gif, png, skp, dwg, max, xlsx, docx, h3s, ppt, pptx, pps, mp3, mpg, mov, mp4, swj, glb, gltf
Dung lượng file: 32M

Bước 2/4

Tải các hình ảnh về phong cách nội thất yêu thích, mong muốn của bạn (có thể chọn nhiều file cùng lúc):

Vui lòng chọn hình ảnh theo định dạng jpg, gif, png, jpeg
Dung lượng file: 32M

Bước 3/4

Nếu có bất kì yêu cầu chi tiết gì hãy cho chúng tôi biết ? *:

Bước 4/4

Khách hàng *:

Điện thoại *:

Email *:

Nhập Mã số VIP (nếu có):

 

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn