Zalo

Hướng dẫn dành cho Đại lý mới tạo Web bán hàng

Sau khi Web bán hàng được tạo, đăng nhập bằng tài khoản được cấp để vào phần Quản trị.

Menu quản trị cơ bản như sau:

1. Sản phẩm

 • Sản phẩm: Đây là nơi quản lý các sản phẩm, ban sẽ Tạo Sản phẩm mới để đăng bán tài đây. Sản phẩm khi tạo sẽ được bạn tự duyệt hiển thị lên web, tuy nhiên nếu chọn bõ "Hiển thị trên web Alothau" thì phải chờ được Ban biên tập Alothau duyệt.
 • Phát triển Sản phẩm: Đay là nơi để lấy các Sản phẩm của Nhà cung cấp khác trên ALOTHAU về bán trên của hàng của mình. Bạn có thể lấy về và Trả lại bất cứ lúc nào.

2. Đơn hàng

 • Đơn hàng: Quản lý các đơn hàng do khách đặt mua Sản phẩm. Nếu Sản phẩm của bạn được các Nhà cung cấp khác lấy về bán, khi phát sinh đơn hàng tại web đó thì đơn hàng cũng hiển thị tại đây để bạn theo dõi và thực hiện đơn hàng.
 • Kho hàng: Quản lý Kho hàng, dùng để nhập số lượng Tồn kho cho Sản phẩm. Nếu Sản phẩm muốn quản lý Số lượng, bắt buộc phải tạo Kho hàng tại đây.
 • Phương thức thanh toán: Đăng ký các phương thức thanh toán để khách mua hàng chọn lựa khi hoàn tất đơn hàng. Phương thức này chỉ là mô tả cách thức để thanh toán cho người mua biết mà thực hiện chứ không phải là thanh toán trực tuyến.

3. Công ty

 • Website nhà cung cấp: Nơi quản lý thông tin Web đại lý của bạn, thay đổi Tên, Logo, Địa chỉ liên hệ, Hình cover v.v...
 • Công ty: Nơi quản lý thông tin Công ty Thiết kế của bạn được đăng trên web Alothau. Phần này sẽ xuất hiện khi bạn có Công ty được đăng ký hiển thị trong mục Các Công ty Tư vấn Thiết kế.
 • Công trình đẹp: Nơi quản lý các công trình của bạn, Các công trình có thể liên kết với Công ty của bạn hoặc không cần liên kết. Công trình đẹp sẽ được xuất hiện trong mục Công Trình Đẹp trên web Alothau nên cần được ban biên tập Alothau duyệt mới hiển thị.
 • Bộ sưu tập: Dùng để tạo các Bộ sưu tập Sản phẩm, đây giống như 1 trang Thiết kế để tag các Sản phẩm vào. Có thể up các hình ảnh Sphere 720 độ tại đây.

4. Nội dung

 • Bài viết: Nơi quản lý các Bài viết, Tin Tức, Giới thiệu, Liên hệ v.v... các bài viết có thể tạo cấp lồng vào chau (bài viết cha, bài viết con của bài cha v.v...)
 • Banner, Icon: Nơi quản lý các hình ảnh Banner trên web, có nhiều loại banner đểbạn tùy ý lựa chọn hiển thị trên web của mình.
 • Danh mục: Nơi quản lý cây menu chính và phụ của web. Mỗi web có 2 cây danh mục nằm trên cùng và dưới cùng, cây danh mục có thể tạo nhiều cấp. Mỗi một mục trong Cây Danh Mục cần gắn 01 đường link (URL) để khách hàng bấm vào.

5. Thành viên

 • Hồ sơ: Nơi quản lý tài khoản đăng nhập, đổi mặt khẩu, thông tin Profile v.v...
 • Địa chỉ: Nơi quản lý Sổ địa chỉ của bạn, dùng để mua hàng trên các web của Nhà cung cấp khác

6. Quản trị

 • Thông tin liên hệ: Nơi ghi nhận các Thông tin liên hệ từ khách hàng gửi đến bạn qua nhiều nguồn: từ bài viết, từ bài đăng Thông tin Công ty, từ Ban biên tập Alothau v.v...

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn